advies

Het GRC, een betrouwbare partner in opleidingsadvies in de restauratiebranche

Bent u de weg kwijt in opleidingsland?
Het Gelders Restauratie Centrum wordt, naast het creëren en uitvoeren van eigen opleidingen, cursussen en praktijk-onderricht, steeds vaker gevraagd als betrouwbare adviespartner op het gebied van restauratie-onderwijs. 
Onderwijs- en arbeidsmarktpartijen, maar ook werkgevers vragen steeds vaker advies over hun behoeften en mogelijkheden in het restauratie-onderwijs.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • advies over mogelijkheden voor ‘zij-instromers’ en
  • begeleiding bij het maken van personeelsplannen voor werknemers, die reeds actief zijn in de restauratiebranche.

Zie wél de bomen door het bos, met een gedegen advies van het GRC
Het Gelders Restauratie Centrum kent de opleidingsmarkt, de behoeften, de voorwaarden en de wensen.
Door onze eigen opleidingen en onze samenwerking met een groot aantal opleidingsorganisaties en leerbedrijven, heeft het GRC een heel goed overzicht van het bestaande onderwijs en de onderwijsbehoeften van overheid, onderwijs en bedrijfsleven.

Voorbeelden daarvan zijn:

  • het Nationaal Centrum Erfgoed Opleidingen,
  • het Nationaal Restauratie Centrum,
  • het Graafschap College,
  • de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen,
  • de Gelderse Kennis & Kundebedrijven en
  • de Monumentenwacht Gelderland.

Daardoor zijn we in staat u een objectief en gedegen advies te geven. Én we zijn in staat, mocht dat nodig zijn, een maatwerk- of in company-traject te adviseren of zelf te organiseren. Maar uw eisen, behoeften en wensen staan centraal.

Voor advies kunt u bellen met: Jan Gersen, Directeur Gelders Restauratie Centrum,  06 106 523 96

N.B. deze pagina’s zijn nog in ontwikkeling. Veel nuttige informatie zullen we, in de komende maanden, nog toevoegen.