Cursussen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC kunnen, met enige aanpassing, gelukkig weer doorgang vinden. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden. N.B. Voor de bouwsector is per 30 maart de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’ actief. Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken tijdens de Coronacrisis: https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Cursus ‘Stinzenplanten in het historisch groen’

Op veel landgoederen en buitenplaatsen wordt het voorjaar ingeluid door de rijke bloei van de stinzenflora. In 1932 beschrijft J. Botke deze beplanting rond de Friese Schierstins te Veenwouden. Hij introduceert daarmee de term stinzenplanten. Tegenwoordig bedoelen we vooral bol-, knol- en wortelgewassen die vanaf de 16de eeuw zijn (en worden) aangeplant op buitenplaatsen, kastelen, oude boerenhoeven, pastorietuinen en aanverwante omgevingen. Ze worden beschouwd als een cultuur-historisch onderdeel van de Nederlandse flora. De cursus behandelt alle aspecten van deze aansprekende beplanting.
De volgende cursussen staan gepland op donderdag 9 en donderdag 16 april 2020.

Uitvoering: Gelders Restauratie Centrum in samenwerking met 'JNB Partner in Leren en Ontwikkelen'.
Locatie: De cursus vindt plaats bij het prachtige kasteel Hackfort te Vorden 
Duur: De cursus duurt één dag.
Kosten: De kosten bedragen € 300,- excl. BTW, inclusief lesmateriaal, koffie/thee en lunch.
Deelnemers die onder de Hoveniers-CAO vallen komen wellicht in aanmerking voor een subsidie op de cursuskosten door Colland (tot 75%). Je kunt je aanvraag indienen bij https://www.colland-administratie.nl
Bestemd voor: Professionals (hoveniers, tuinbazen en beheerders) die werken met stinzenplanten in het historisch groen.

Inhoud: Introductie op de historie van kasteel Hackfort, geschiedenis van stinzenplanten, herkennen van stinzenplanten en combinaties, ecologische/historische standplaats, instandhouding.
Ochtend:
- Kennismaking met de plek, naar buiten
met kaarten/plattegronden
- Inleiding op herkomst en geschiedenis
stinzenplanten
Middag:
- Inleiding op instandhouding, aanleg en
onderhoud
- Praktijkopdrachten buiten

Lesmateriaal: Bij deze cursus ontvangt u het Praktijkboek ‘Tuinieren met Stinzenplanten’ van Trudi Woerdeman, (Tweede herziene druk 2018)
Docenten: Trudi Woerdeman en Ruurd van Donkelaar

Meer informatie:
Download hier de flyer
Het aanmeldingsformulier staat hier

Zie deze blog voor een verslag van de cursussen in 2019.