Cursussen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Middagworkshops Schadebeelden bij monumenten (i.s.m. NRC)

Schadebeelden, uitvoeringsfouten, ondeskundig materiaalgebruik, ook dit komt voor tijdens onderhouds- en restauratiewerkzaamheden aan onze monumenten. Tijdens deze interactieve middagworkshops wordt aandacht besteed aan het herkennen en voorkomen van gebreken, uitvoeringsfouten en verkeerd materiaalgebruik.

De cursist kan kiezen uit drie verschillende middagworkshops:

Workshop 1 - Schade door isolerende maatregelen uit het verleden en schade door vocht en zout (dinsdag 14 september 2021)
Workshop 2 - Schade in natuursteen en ijzerwerk (woensdag 13 oktober 2021)
Workshop 3 - Schade aan schoorstenen (dinsdag 14 december 2021)

N.B. Deze cursussen zullen worden gehouden op de cursuslocatie van het NRC, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort

Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden veel voorkomende bouwfouten en gebreken besproken, behorende bij het thema van de workshops. Oorzaken worden inzichtelijk gemaakt en mogelijkheden voor herstel komen aan bod. De cursisten kunnen, bij voorkeur aan de hand van foto's, eigen voorbeelden aandragen, die plenair besproken worden. De praktijkvoorbeelden worden bezien vanuit het oogpunt van de bouwkundig inspecteur en de restauratiearchitect.

Per voorbeeld wordt ingegaan op de benodigde vak- en materiaalkennis, zodat de cursist - als restauratieprofessional -  inzicht krijgt in de toe te passen materialen en uitvoeringsmethodieken en deze kennis in het vervolg ook kan benutten. Deze cursus is tot stand gekomen met materiaal en kennis van de Monumentenwacht Gelderland.

DocentWilfred Mengerink en Joop Jansen

Inschrijvenhttps://www.restauratiecentrum.nl/cursusaanbod/inschrijven?cursus=cursusaanbod/bijzondere-cursussen/schadebeelden-bij-monumenten

duur 1 middag (13.00 - 17.00 uur).
datum Workshop 1 Schade door isolerende maatregelen: dinsdag 14 september 2021.
datum Workshop 2 Schade in natuursteen en ijzerwerk: woensdag 13 oktober 2021.
datum Workshop 3 Schade aan schoorstenen: dinsdag 14 december 2021.
locatie Arnhem.
kosten € 150,– (exclusief btw) Inclusief syllabus.
doelgroep Bouwkundig medewerkers van professionele beheerders en eigenaren van monumenten, ambtenaren monumentenzorg, toezicht en handhaving, medewerkers van regionale uitvoeringsdiensten (belast met monumentenzorg), medewerkers van advies- en architectenbureaus en medewerkers van (restauratie-)bouwbedrijven.

N.B. Deze cursussen zullen worden gehouden op de cursuslocatie van het NRC, Daam Fockemalaan 22, 3818 KG Amersfoort