14 mei 2020

De restauratiewereld is verre van saai en stoffig. Als er, in deze tijden van (energie)transitie, ergens vernieuwing plaatsvindt, dan is het hier wel. Duurzaamheidsmaatregelen worden ook bij monumenten steeds belangrijker. Want als je niet verduurzaamt, dan wordt je monument op termijn onbetaalbaar. De verrassende wereld van het glas speelt daarin een belangrijke rol.

30 april 2020

Onlangs hebben we ons jaarverslag over 2019 mogen aanbieden aan de provincie. Speciale aandacht is er in het verslag voor 5 ‘contouren’; gebieden die volgens het GRC in de komende jaren prioriteit verdienen. Een heel belangrijke daarin is het Aanvalsplan vakmanschap. Dat plan vereist nauwe samenwerking van onderwijs, ondernemers en overheid, om de Gelderse restauratiesector weer een gezonde toekomst te geven. Het complete jaarverslag is hieronder te downloaden of op de home page, onderaan.

17 april 2020

Medio maart zijn we gestart met de campagne ‘Ieder zijn vak’ op social media om jongeren en zij-instromers enthousiast te maken voor het restauratievak. Dat doen we samen met Monumentenwacht Gelderland. Het werven van nieuwe vakmensen heeft hoge prioriteit. We zoeken nieuwe restauratiespecialisten met liefde voor het vak en met hart voor monumenten.

31 maart 2020

Dat de bouw hinder ondervindt van de maatregelen rond het Coronavirus is duidelijk. Maar we moeten wel zorgen dat we de crisis zoveel mogelijk productief en gezond doorkomen. Volandis, het kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid van de Cao-partners in de Bouw- en Infrasector, heeft daarom per 30 maart een helpdesk in het leven geroepen.

26 maart 2020

We hebben onze nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken. Daarmee sluiten we aan op de stijl van het kennisplatform iederzijnvak.info dat op initiatief van het Gelders Restauratie Centrum en de Monumentenwacht Gelderland is ontwikkeld. Bekijk hier de speciale thema-editie van de nieuwsbrief.

Pagina's