Zoals eerder aangekondigd kwam op 18 januari het ‘Kennisnetwerk Duurzaamheid en Innovatie in de restauratiesector in Gelderland’ bijeen op het GRC in Arnhem. Onderwerp was de Monumentenmonitor, die nu wordt ontwikkeld.

De Erfgoedstem
Zij noemen de website, Facebook en nieuwsbrief zelf 'hét online platform voor de door de erfgoedsector'. Hun doelstelling is 'het bij elkaar brengen van erfgoedprofessionals en het overdragen van kennis.' De Erfgoedstem is in 2007 ontstaan op initiatief van een aantal erfgoedinstellingen, die zich hard wilden maken voor meer gezamenlijkheid in de erfgoedsector. Het platform bestaat uit een digitale nieuwsbrief met inmiddels 8300 abonnees en een website (en Facebook) met meer dan 11.000 relevante artikelen, die ca. 250.000 bezoekers per jaar trekt. Daarmee is het een belangrijk middel om de erfgoedwereld te bereiken.

Samenwerking gestart in 2016
Het Gelders Restauratie Centrum en het Nationaal Restauratie Centrum besloten eind 2015 hun opleidingen samen te presenteren om erfgoedprofessionals beter van dienst te kunnen zijn met een breder aanbod. Het aanbod van goede vakinhoudelijke cursussen in de monumentenzorg is namelijk klein. De cursusinstellingen, die actief zijn in de restauratiesector, zijn op de vingers van één hand te tellen. Joop van Burk (GRC) en Agnes van Alphen (NRC) bezegelden in november 2015 de samenwerking.

Op 5 december bracht Joop van Burk van het GRC samen met Ernst van der Grijp van de Monumentenwacht Gelderland en twee vertegenwoordigers van de provincie Gelderland een bezoek aan het bestuur van de Stichting tot behoud van Elburger Botters.

Pagina's