11 december 2018

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Een deel daarvan is nog in particuliere handen, andere zijn in beheer bij organisaties en stichtingen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij, naast het werk van de tuinbaas en erfgoedhoveniers, vaak onmisbaar. Maar historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is.

10 december 2018

Ze zijn geweldig populair en worden gezien als typisch Nederlands; krokus, sneeuwklokje en anemoon. Maar het zijn eigenlijk exoten, die vanaf de 16de eeuw in Nederland zijn geïmporteerd. Het GRC organiseert in april 2019 voor professionals een dag-cursus over stinzenplanten.

30 november 2018

De cursus van het Gelders Restauratie Centrum over ons historische groen in theorie en praktijk is zeer in trek bij een brede groep van mensen, die werkzaam zijn in het groen erfgoed. Die trend, van de afgelopen vier cursussen, zien we gelukkig ook in de inschrijvingen voor de eerste cursus van 2019. En daar zijn we blij mee.

7 november 2018

Onze tijdelijke huisvesting op het landgoed is bijna klaar. Begin 2019 kunnen we van start met de ontvangsten van de erfoedwerkplaats.

6 november 2018

Nieuwe locatie
De verhuizing van het GRC, van Schaarsbergen naar Arnhem, is voltooid. Op vrijdagmiddag 2 november hield het GRC open huis ter gelegenheid van de inwijding van onze nieuwe huisvesting. Op ‘Arnhems Buiten’ huizen we, vanaf nu, in Bedrijfsgebouw B06. Zo’n 50 relaties kwamen een kijkje nemen aan de Utrechtse weg 310 in Arnhem. Het werd een geslaagde en gezellige bijeenkomst in het mooie gebouw.

Pagina's