4 november 2016

In vervolg op de zeer gewaardeerde eerste editie in 2016 willen GRC en HAN in februari 2017 voor de tweede keer starten met deze baanbrekende leergang. Hoewel er zich al een behoorlijk aantal deelnemers hebben aangemeld, is er –zeker met het oog op het beoogde teamwork- nog plaats voor deelnemers. Om deze te kunnen werven is de aanvankelijke startdatum in november doorgeschoven naar februari.

3 november 2016

Monumentenwacht Gelderland en Gelders Genootschap organiseren, als Samenwerkingsverband Cultuurhistorie, dit jaar nog tweemaal een basistraining monumentenzorg voor medewerkers Bouwbegeleiding, Bouwtoezicht en Handhaving van gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten. De trainingsmiddag is ook interessant voor woningbouwcorporaties met monumentaal bezit.

1 november 2016

Op 13 oktober is de Cursus 'Historische tuinen en parken in theorie en praktijk' van start gegaan met de maximale 15 deelnemers. Er is zelfs een grote wachtlijst. Wordt dus zeker vervolgd.

13 oktober 2016

Op 13 oktober is de Cursus 'Historische tuinen en parken in theorie en praktijk' van start gegaan met de maximale 15 deelnemers. Er is zelfs een grote wachtlijst. Wordt dus zeker vervolgd.

5 oktober 2016

Vóór de vakantie hebben Joop van Burk (GRC) en René Bussink (Graafschap College), net als vorig jaar, een aantal restauratiebedrijven in de provincie Gelderland bezocht. De conclusie die daaruit naar voren komt is dat er een groeiende behoefte bestaat aan de restauratie-opleidingen van het GRC, maar dat vooral de kleinere bedrijven nog wel wat meer vlees op de botten nodig hebben om te kunnen investeren in opleiding van medewerkers. 

Pagina's