13 april 2016

Na een eervolle derde plaats in Hengelo veroverde GRC-leerling Stan Veldkamp tijdens de landelijke finales van de Skills Heroes-wedstrijden in de RAI in Amsterdam ook een 'bronzen' plaats. Ons videoteam was er weer bij. 

6 april 2016

Opdracht voor de tweede bijeenkomst
Ging de eerste bijeenkomst over introductie, kennismaking en samenstelling van de teams, op de tweede cursusdag van de Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) stond een bezoek en beoordeling van het Keunenhuis centraal . De 'scholtenboerderij Keunenhuis' krijgt van eigenaar Natuurmonumenten een nieuwe bestemming, waarvoor de deelnemers een restauratieplan moeten maken.

23 maart 2016

We berichtten al eerder dat Stan Veldkamp derde van Nederland was geworden, maar dat bleek niet terecht. De finale in Hengelo bleek geen landelijke maar een regionale. Maar nu mag het wel, want ook tijdens de echte landelijke finales in de RAI in Amsterdam van 17 tot en met 19 maart, werd hij derde. Dat het een moeilijke wedstrijd was bleek wel uit het feit, dat de winnaar in Hengelo, Rene Sol, nu als vierde eindigde.

21 maart 2016

Afgelopen donderdag 17 maart is de eerste Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) met tien enthousiaste deelnemers van start gegaan op het GRC te Arnhem. De leergang is een samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het GRC.

10 maart 2016

In februari 2016 publiceerde de provincie Gelderland de eerste versie van haar beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft en ziet voor zichzelf een rol in het aanbieden van leergangen en cursussen op het gebied van (duurzaam) restaureren. Ook stimuleert en organiseert het GRC het borgen, delen en innoveren van kennis op het gebied van duurzaamheid in de restauratie. Daarbij richt het GRC zich zowel op de professionals als op de eigenaren. Vanuit die visie reageert het GRC als volgt:

Pagina's