14 februari 2019

Sinds jaren staat de Opleiding Specialist Restauratietimmerman/Metselaar van het GRC en Graafschap College uistekend bekend als opleiding op niveau 3. Vorig jaar is die op verzoek van het Ministerie van Onderwijs aangepast en is de eerste opleiding op Niveau 4 van start gegaan. We vragen aan leerling Matthijs Vandewalle hoe die bevalt.

31 januari 2019

In december lanceerde het GRC een nieuwe cursus voor vrijwilligers in ons historisch groen. Daarvoor hebben zich nu al 13 deelnemers aangemeld. Met een maximum van 15 betekent dat, dat u snel moet zijn om zich nog aan te melden voor de eerste cursus op 16 april.

21 december 2018

Het jaar 2018 is voor het Gelders Restauratie Centrum een mooi en succesvol jaar geweest.

• We zijn verhuisd van Koningsweg 23 A te Schaarsbergen naar Utrechtseweg 310 te Arnhem op het terrein van Arnhems Buiten. 

• Op het gebied van cursussen en opleidingen zijn we erin geslaagd om samen met ROC het Graafschap College de nieuwe ‘specialist restauratieopleiding op MBO 4 niveau’ met een volle klas van start te laten gaan. 

11 december 2018

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Een deel daarvan is nog in particuliere handen, andere zijn in beheer bij organisaties en stichtingen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij, naast het werk van de tuinbaas en erfgoedhoveniers, vaak onmisbaar. Maar historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is.

10 december 2018

Ze zijn geweldig populair en worden gezien als typisch Nederlands; krokus, sneeuwklokje en anemoon. Maar het zijn eigenlijk exoten, die vanaf de 16de eeuw in Nederland zijn geïmporteerd. Het GRC organiseert in april 2019 voor professionals een dag-cursus over stinzenplanten.

Pagina's