Nieuws

De derde Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren in Huis Aerdt: kwaliteit, actualiteit en teamwork.

Afgelopen 12 december werd de derde leergang afgerond met de teampresentaties. Zowel de opdrachtgever als de deelnemers waren zeer tevreden met het resultaat.

Opzet
De leergang behandelt de toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen bij restauratie van gebouwd erfgoed. Op dit terrein is de restauratiebranche vaak nog zoekende. Duurzaamheid en innovatie lijken namelijk een bedreiging voor de historische waarden van het monument. Om toch goede oplossingen te vinden voor deze complexe uitdagingen, is een intensieve samenwerking binnen de restauratieketen van essentieel belang. Dit vraagt om inbreng van de nieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf.

Object en teams
Het ‘object’ was dit keer het prachtige Huis Aerdt in Herwen, eigendom van Geldersch Landschap & Kasteelen.  Daar konden de 13 deelnemers in drie teams de gehele opleiding aan de slag. De zeven mannen en zes vrouwen kwamen gelukkig uit nagenoeg alle disciplines uit de restauratieketen. En ook de mogelijkheid om constant aanwezig te zijn in het Huis was voor iedereen een groot voordeel, omdat a) de theorie daardoor zeer aanschouwelijk en duidelijk werd en b) ideeën en vragen makkelijk en snel ter plekke getoetst konden worden. 

Andere sterke punten
In  de evaluatie  kwam de dynamiek en interactie, in de groep zelf en tussen de groep en de docenten, als sterk punt naar voren. Naast de kwaliteiten van de docenten gaven de deelnemers ook aan veel geleerd te hebben van hun ‘collega’s’ in de teams. En volgens velen was ook de goede sfeer en organisatie niet te onderschatten. Een van de docenten stelde blij vast dat de Leergang “echt volwassen” was geworden en iedereen was zich bewust van de actualiteit van de inhoud.

Tevreden opdrachtgever
De opdrachtgever, Geldersch Landschap & Kasteelen, in de persoon van Marcel Kroon, vond het erg leuk en leerzaam om op verschillende momenten bij de leergang aanwezig te zijn en met de teams van gedachten te wisselen over de verduurzaming van Huis Aerdt. En ook was hij onder de indruk van het verduurzamingsplan dat ze in zo’n kort tijdsbestek hadden opgeleverd.

Nieuwe leergang in 2019
We kondigen, gezien deze resultaten, graag de vierde Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren aan. Die zal starten op 28 maart 2019 en opnieuw bestaan uit zeven intensieve bijeenkomsten. Groot voordeel van het feit dat er geen BTW verschuldigd is, is dat we de kosten niet hebben hoeven verhogen. Het ‘restauratie-object’ voor 2019 is nog niet bekend. Daarop komen we zo snel mogelijk terug.

Bent u nieuwsgierig geworden? Kijk, voor meer informatie, op de website. Daar vindt u ook een korte video met de reacties van deelnemers aan de eerste Leergang.