Nieuws

De verhuizing van het GRC naar Arnhems Buiten en correctie van het nieuwe adres.

Foto-impressie verhuizing
In deze blog van eind juni schreven we al dat het GRC tijdens de zomerperiode gaat verhuizen. Die verhuizing is nu in volle gang. Daarvan geven we hier een kleine serie foto’s weer. In de eerste vier zie je het ontmantelde interieur van het Kamp Koningsweg Noord in Schaarsbergen. In de laatste zes zie je de voorlopige opstelling in het nieuwe gebouw. Er moet echter nog veel gebeuren. Daar werken we aan, zodat we een nieuwe lichting leerlingen en bezoekers in september kunnen verwelkomen.

Correctie nieuwe adres
In de vorige mail dachten we nog dat het nieuwe gebouw Bedrijfspand B08 zou zijn, maar dat moet B06 zijn.

Nota Bene, het nieuwe adres is dus:  Bedrijfspand B06, Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem (klik hier voor de positie op Google maps)

Tot het nieuwe opleidingsjaar. Het GRC wenst iedereen een heerlijke zomer toe.​