Nieuws

Excursie Opleiding restauratietimmerman of –metselaar - 26 juni 2015

Op 26 juni aanstaande gaan twaalf deelnemers van de restauratie-opleiding BBL3 een dag op excursie. Het belooft een interessante maar zware dag te worden, want er valt ongelooflijk veel te leren op de drie lokaties.

De dag begint in het Nederlands Dakpannenmuseum in Alem, met een enorme verzameling dakpannen en -ornamenten. Hier worden zij rondgeleid langs 700 jaar Nederlandse dakpangeschiedenis. Daarnaast zijn ook de meeste andere Europese landen vertegenwoordigd, evenals China, Azië, Indonesië en Afrika.

Na de lunch staat het kasteel Waardenburg  op het programma. Dit kasteel is in 1265 gesticht, toen Rudolph de Cock in het dorp Hiern een houten bouwwerk neerzette. Een hele reeks adelijke families heeft hier gewoond, verbouwd, uitgebouwd en herbouwd, tot Jhr C.L.H. van Vredenburch het in 1975 in erfpacht aan Geldersch Landschap & Kasteelen overdroeg. Ook hier dus een indrukwekkende historie van ruim 700 jaar, die ook in de gebruikte materialen en technieken tot uiting komt.

Het laatste inhoudelijke onderdeel van de dag is een rondleiding bij de steenfabriek Zilverschoon Randwijk in Heteren. Vanaf 2000 maakt deze fabriek alleen nog maar ambachtelijke, handgevormde restauratiestenen. Zij gebruiken daarvoor een scala aan kleisoorten van verschillende lokaties. Zelfs niet meer bestaande stenen kunnen worden gerecreëerd. De aan de Rijn gelegen fabriek is zelf vanaf 2012 door Nico de Bont gerestaureerd. Niet alleen het steenbakproces is dus van belang voor de deelnemers, ook van de restauratietechnieken in o.a. de houten kap valt voor de aspirant restauratie-ambachtslieden veel te leren.
Als nu ook het weer nog meewerkt…………..