Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
23 september 2016

Het GRC nam deel aan een 'werkatelier' van de provincie Gelderland. De Technische Universiteit in Delft was uitgenodigd om op verschillende lokaties duurzaamheidsmaatregelen te bespreken. Het werd een inspirerende dag. 

28 augustus 2016

Tijdens de evaluatie van de deelnemers was de hoofdconclusie duidelijk; “Precies op het juiste moment,” dus aanpassen en vooral doorgaan. Zie daarover de video.

12 juli 2016

De cursus ‘Historische tuinen en parken in theorie en praktijk’ leert je, vanaf 13 oktober van dit jaar, als hovenier of tuinbaas hoe je op juiste wijze werkt met historische tuinen en parken en hoe je onderbouwde keuzes kunt maken.

9 juli 2016

Sinds kort staat op de site van het GRC rechtsboven op de homepage een knop ‘Kenniskaart’. Dit is een digitaal informatiesysteem, dat helpt de aanwezige kennis over duurzaamheid en innovatie ook digitaal te ontsluiten. Vooralsnog worden die kenniskaarten alleen toegankelijk voor de leden van het Kennisnetwerk ‘Innovatie en duurzaamheid in de restauratie in de provincie Gelderland’. De bedoeling is, dat ‘de Kenniskaart’ kort na de zomer online komt.

7 juli 2016

Financiële verankering
Provinciale Staten van Gelderland hebben het nieuwe beleidsplan 'Cultuur en erfgoed 2017 - 2020' goedgekeurd. Het Gelders Restauratie Centrum heeft daarmee een stevige financiële verankering gekregen voor de komende vier jaar. "Dankzij die budgetsubsidie hebben we de kans aan een aantal ambities te werken" zegt directeur Joop van Burk. "Daar zijn we heel blij mee, want we zijn echt ambitieus. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn het borgen en delen van kennis en kunde, het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsvormen en het verbinden van innovatieve ontwikkelingen met het traditionele vakwerk."

Pagina's