Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
19 februari 2019

Met zo’n 40 aanwezigen was het weer een goed bezochte bijeenkomst van het ‘kennisnetwerk voor duurzaamheid en innovatie in de restauratie’ (Kennisnetwerk D&I) op 13 februari jongstleden. Belangrijkste onderwerpen waren energiescans en klimaattafels.

14 februari 2019

Sinds jaren staat de Opleiding Specialist Restauratietimmerman/Metselaar van het GRC en Graafschap College uistekend bekend als opleiding op niveau 3. Vorig jaar is die op verzoek van het Ministerie van Onderwijs aangepast en is de eerste opleiding op Niveau 4 van start gegaan. We vragen aan leerling Matthijs Vandewalle hoe die bevalt.

31 januari 2019

In december lanceerde het GRC een nieuwe cursus voor vrijwilligers in ons historisch groen. Daarvoor hebben zich nu al 13 deelnemers aangemeld. Met een maximum van 15 betekent dat, dat u snel moet zijn om zich nog aan te melden voor de eerste cursus op 16 april.

21 december 2018

Het jaar 2018 is voor het Gelders Restauratie Centrum een mooi en succesvol jaar geweest.

• We zijn verhuisd van Koningsweg 23 A te Schaarsbergen naar Utrechtseweg 310 te Arnhem op het terrein van Arnhems Buiten. 

• Op het gebied van cursussen en opleidingen zijn we erin geslaagd om samen met ROC het Graafschap College de nieuwe ‘specialist restauratieopleiding op MBO 4 niveau’ met een volle klas van start te laten gaan. 

11 december 2018

Nederland kent meer dan 500 historische buitenplaatsen. Een deel daarvan is nog in particuliere handen, andere zijn in beheer bij organisaties en stichtingen. Instandhouding en onderhoud van de tuinen en parken op deze buitenplaatsen vergt een enorme inspanning. De inzet van vrijwilligers is hierbij, naast het werk van de tuinbaas en erfgoedhoveniers, vaak onmisbaar. Maar historisch hovenierswerk is een ambacht waarvoor specifieke kennis en ervaring nodig is.

Pagina's