25 april 2018

Dat de cursus 'Historische tuinen en parken in theorie en praktijk' in trek is bij hoveniersbedrijven wisten we al, gezien de twee volle cursussen in 2016 en 2017. Nu blijkt, dat ook andere doelgroepen veel belangstelling hebben. De toegevoegde waarde daarvan is groot. De cursus in het najaar van 2018 is dan ook alweer bijna vol.

12 april 2018

Wij besteedden er op de site al aandacht aan, maar ook het blad 'Natuursteen' doet verslag van de bijeenkomst op 15 maart jongstleden.

29 maart 2018

Jos van de Zande deed, in opdracht van het GRC, een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de restauratiesector in Gelderland. De hoofdconclusie is dat we dringend nieuwe mensen moeten opleiden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Maar hij kwam ook met aanbevelingen ter verbetering van die opleidingen.

28 maart 2018

Behoort u tot de Kennis & Kundebedrijven in Gelderland en baart het dreigend tekort aan vakmensen u zorgen? Kijk ook eens over de grens in Duitsland. 

22 maart 2018

Deze blog is, tegen de norm van internet in, een ‘long read’ geworden, omdat we het onderwerp zo belangrijk vinden. De zorg over de restauratiebranche zit het GRC namelijk in het hart.

Pagina's