Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
3 mei 2018

Op 19 april jongstleden nam het Gelders Restauratie Centrum (GRC) deel aan een bijeenkomst in de Stevenskerk te Nijmegen, georganiseerd door de Duitse Handelskamer. Doel was om de Nederlandse en Duitse restauratiebranche met elkaar in contact te brengen. Zeker in deze tijd, van een groeiend tekort aan vakmensen, is dat belangrijk.

25 april 2018

Dat de cursus 'Historische tuinen en parken in theorie en praktijk' in trek is bij hoveniersbedrijven wisten we al, gezien de twee volle cursussen in 2016 en 2017. Nu blijkt, dat ook andere doelgroepen veel belangstelling hebben. De toegevoegde waarde daarvan is groot. De cursus in het najaar van 2018 is dan ook alweer bijna vol.

12 april 2018

Wij besteedden er op de site al aandacht aan, maar ook het blad 'Natuursteen' doet verslag van de bijeenkomst op 15 maart jongstleden.

29 maart 2018

Jos van de Zande deed, in opdracht van het GRC, een onderzoek naar de kansen en bedreigingen voor de restauratiesector in Gelderland. De hoofdconclusie is dat we dringend nieuwe mensen moeten opleiden om de kwaliteit te kunnen blijven garanderen. Maar hij kwam ook met aanbevelingen ter verbetering van die opleidingen.

28 maart 2018

Behoort u tot de Kennis & Kundebedrijven in Gelderland en baart het dreigend tekort aan vakmensen u zorgen? Kijk ook eens over de grens in Duitsland. 

Pagina's