Nieuws

Ook tweede cursus 'Historisch tuinen en parken in theorie en praktijk' van start met 100% bezetting

Op woensdag 13 september is op Huis Bergh de tweede jaargang van onze populaire cursus over historisch groen van start gegaan. 

Enthousiaste deelnemers en kruisbestuiving
In het najaar 2016 is de cursus 'Historisch tuinen en parken in theorie en praktijk' voor de eerste keer gegeven en de deelnemers waren erg enthousiast. Na de evaluatie hebben we de inhoud op enkele details nog aangescherpt. De cursus voorziet duidelijk in een grote behoefte. Met 15 deelnemers zit hij weer helemaal vol. De deelnemersgroep is opnieuw zeer gevarieerd, met o.a. mensen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer, maar vooral veel mensen van verschillende hoveniersbedrijven. Hierdoor leren zij, naast van de docenten, ook veel van elkaar. Die kruisbestuiving tussen beroepsgroepen bleek bij de eerste cursus zelfs één van de sterke punten. 
 
Historische tuinstijlen
Cursusleider Jos Nij Bijvank hield een korte inleiding over het ontstaan van de cursus vanuit de Gelderse kwaliteitsregeling Kennis & Kunde Historisch Groen. Daarna behandelde docent Ronald van Immerseel de historische tuinstijlen, van Renaissancetuinen naar Classicisme tot landschapsstijlen. Naast de vele voorbeelden op het presentatiescherm, konden de deelnemers de praktijk zien en onderzoeken bij de tuinen van 'Huis Bergh' bij 's-Heerenberg, de prachtige locatie van deze eerste dag.

Beheerplan
In de middag namen docenten Klaas de Boer en Ruurd van Donkelaar de deelnemers mee in het werken aan de hand van een opgestelde beheervisie/beheerplan. Ook hier werden de deelnemers weer de tuinen ingestuurd om de situatie in de praktijk te onderzoeken en op juiste wijze te interpreteren. Daarmee besloten zij een actieve en leerzame dag op een prachtige locatie. 

De tweede cursusdag is op woensdag 27 september, ditmaal op landgoed Scherpenzeel.