Op deze pagina’s vindt u alle nieuwsartikelen/blogs die wij in de afgelopen jaren op deze website hebben gepubliceerd. U kunt er doorheen bladeren met het menu aan de onderkant van de pagina. Weet u in welke maand en welk jaar het bericht is gepubliceerd, dan kunt die hierboven ingeven. Door hier weer – maand en – jaar te selecteren, keert u terug naar de startpagina van het nieuwsarchief.
23 maart 2016

We berichtten al eerder dat Stan Veldkamp derde van Nederland was geworden, maar dat bleek niet terecht. De finale in Hengelo bleek geen landelijke maar een regionale. Maar nu mag het wel, want ook tijdens de echte landelijke finales in de RAI in Amsterdam van 17 tot en met 19 maart, werd hij derde. Dat het een moeilijke wedstrijd was bleek wel uit het feit, dat de winnaar in Hengelo, Rene Sol, nu als vierde eindigde.

21 maart 2016

Afgelopen donderdag 17 maart is de eerste Leergang Innovatief en Energiebesparend Restaureren (LIER) met tien enthousiaste deelnemers van start gegaan op het GRC te Arnhem. De leergang is een samenwerking tussen de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het GRC.

10 maart 2016

In februari 2016 publiceerde de provincie Gelderland de eerste versie van haar beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020. Het Gelders Restauratie Centrum (GRC) heeft en ziet voor zichzelf een rol in het aanbieden van leergangen en cursussen op het gebied van (duurzaam) restaureren. Ook stimuleert en organiseert het GRC het borgen, delen en innoveren van kennis op het gebied van duurzaamheid in de restauratie. Daarbij richt het GRC zich zowel op de professionals als op de eigenaren. Vanuit die visie reageert het GRC als volgt:

10 februari 2016

Op donderdag 4 februari 2016 vond, op initiatief van het GRC, de eerste bijeenkomst plaats van het 'kennisnetwerk Innovatie en duurzaamheid in de restauratie in Gelderland'. 
Er was duidelijk behoefte aan. Wordt dus vervolgd.

4 februari 2016

Trainer
Wim de Groot is een zeer vitale 73-jarige, die het na zijn pensioen, acht jaar geleden, eigenlijk alleen maar drukker heeft gekregen. Niet alleen geeft hij de praktijktraining Lood voor het NRC/GRC, daarnaast doet hij nog regelmatig werk voor (andere) stichtingen in Nederland en België die zich met scholing bezighouden, zoals Bouwradius, Ribo en Bouwcirkel. En ook de Rijksgebouwendienst en diverse grote bedrijven doen regelmatig een beroep op hem. Je mag er dus van uitgaan dat het met zijn vakkennis en -ervaring wel goed zit.

Pagina's