Opleidingen

Leergang innovatief en energiebesparend restaureren van gebouwd erfgoed

                                                               
Het GRC en de HAN organiseren de derde, baanbrekende, leergang over toepassing van duurzame technieken en materialen, energiebesparende maatregelen en innovatieve oplossingen in de restauratiepraktijk.

Restaureren is in korte tijd een stuk ingewikkelder geworden. Bij de instandhouding van cultureel erfgoed is kennis van alleen historische waarden, materialen en constructies niet meer voldoende. Steeds vaker moeten we ook rekening houden met duurzaamheid én met economische exploitatie en onderhoud. Deze vorm van restauratie vraagt om de allernieuwste kennis van bijvoorbeeld technieken, materialen en installaties. Het vraagt ook om de bereidheid van alle partijen om kennis te delen en te handelen in het belang van de eigenaar én het monument zelf. Inhoudelijke kennis moet dus gekoppeld worden aan samenwerking; aan aspecten van houding en gedrag. 

Speciaal hiervoor hebben het Gelders Restauratie Centrum en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gezamenlijk een baanbrekende leergang ontwikkeld, die nu aan zijn derde uitgave toe is. De eerste, die in het voorjaar van 2016 is gehouden, is door de deelnemers zeer positief beoordeeld en ook de tweede, in de eerste helft van 2017,werd goed ontvangen. Natuurlijk hebben we in de evaluatie goed naar de deelnemers geluisterd om deze derde leergang nog beter te maken.
Onder begeleiding van zeer ervaren professionals maken de deelnemers in een multidisciplinair team een innovatief restauratieplan voor een actueel restauratieproject. Dit plan moet zeer hoog scoren op het gebied van duurzaamheid en energiebesparing. De belangrijkste succesfactoren zijn kennisuitwisseling binnen het team en de praktijkkennis en -ervaring van de  professionals. 
Joop van Burk, directeur van het GRC, zegt daarover, “Wat dit uniek maakt is, dat we een praktische leergang koppelen aan een bestaand restauratieproject. De bedoeling is zo multidisciplinair mogelijk te werken, waardoor we een optimale kruisbestuiving krijgen tussen kennis en kunde.” 

Hiermee creëren we een unieke leeromgeving, die in de markt nog niet voorkomt. U neemt hiermee dus niet alleen een voorsprong op de concurrentie, maar ontwikkelt mede de praktijk van morgen.

De leergang bestaat uit zeven bijeenkomsten. De derde leergang start op 13 september 2018. 
Het object is het prachtige Huis Aerdt in Herwen.

De kosten bedragen € 3300,- 
Naar aanleiding van de evaluatie van deze opleiding wordt het programma, indien nodig, bijgestuurd. Daarmee volgen we altijd de laatste ontwikkelingen.

Het definitieve programma vindt u hier
Voor meer informatie over Huis Aerdt, scroll door deze Spark Page.

U kunt zich aanmelden via de website van de HAN      
Wilt u weten wat deelneners van de 1ste leergang vonden, zie hier de video