Opleidingen

Mededeling over Corona.
Alle opleidingen en cursussen van het GRC gaan, met enige aanpassing, gelukkig door. Check bij de activiteit zelf welke aanpassingen gelden.
N.B. Voor de bouwsector is er de helpdesk ‘Corona, Bouw & Techniek’.
Deze helpt bij kwesties rond veilig doorwerken:
https://www.helpdeskcorona-bt.nl
Hartelijke groet, Jan Gersen – Directeur Gelders Restauratie Centrum

Opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen MBO-4 of branche-opleiding (i.s.m. NCE)

Volledige MBO-4 opleiding of Branchediploma
Wil jij je specialiseren in restauratie timmeren of metselen? En wil je ook als (meewerkend) voorman aan de slag gaan? Volg dan nu de MBO-4 opleiding ‘Specialist Restauratie Timmeren/Metselen’.
Deze opleiding is bedoeld voor allround opgeleide timmerlieden en metselaars die hun vakkennis willen verdiepen. En die bovendien historische gebouwen willen restaureren en toekomstbestendig
willen maken. De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen is een samenwerking van het Gelders Restauratie Centrum (GRC), het Graafschap College en het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen
(NCE). Speciaal voor professionals die écht verder willen in het restauratievak door kennis en inzicht te verdiepen. Deze opleiding sluit perfect aan bij de wensen van restauratiebedrijven. De opleiding wordt  als Branchediploma aangeboden. Daar ligt voor het GRC, met haar opdracht tot het aanbieden van praktijkgerichte cursussen en erkende vakopleidingen, zelfs het accent.
Je kunt er ook voor kiezen een volledige MBO-niveau 4 opleiding te volgen. Die bestaat uit het vakgedeelte en een zogenoemd ‘generiek gedeelte’ met vakken als Nederlands, Engels, rekenen en een keuzedeel dat je op het Graafschap College kunt volgen.

Wat kun je verwachten?
Deze pittige opleiding is een combinatie van theorie en praktijk. In het basisdeel krijg je vakken als Bouwgeschiedenis en Organisatie Bouwproces. Dat zijn belangrijke thema’s voor de restauratie-vakman die
altijd in een historische omgeving werkt. In het profieldeel komen onderwerpen als reparatietechnieken, materiaalgebruik in de restauratie, bijzondere constructies, aanverwante vakdisciplines en duurzaamheid aan de orde.

Voor Gelderse leerlingen en professionals
De opleiding richt zich op instroom van MBO’ers en vakmensen, die op basis van kennis en ervaring in aanmerking komen. De provincie Gelderland vindt het belangrijk dat vakmensen meer kansen krijgen om
zich continue te ontwikkelen en stimuleert daarom ‘een leven lang leren’ voor Gelderse vakmensen.

Start en toelatingseisen in 2021
De opleiding Specialist Restauratie Timmeren/Metselen start in september 2021. Voor toelating heb je een diploma op MBO-3 niveau allround-timmeren of metselen nodig of een gelijkwaardig niveau door werkervaring.

Opleiding in twee varianten

1. De MBO-4 opleiding
Bij de volledige MBO-opleiding volg je zowel de restauratievakken als de algemene vakken (Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap) en een keuzedeel. Deze opleiding sluit je af met een MBO-4 diploma. De restauratievakken (Bouwgeschiedenis, Organisatie Bouwproces en het profieldeel Restauratie Timmeren of Restauratie Metselen) volg je bij het GRC in Arnhem. De algemene vakken en het keuzedeel volg je bij het Graafschap College in Doetinchem.

2. De brancheopleiding
Bij de brancheopleiding volg je alleen de restauratievakken. De opleiding duurt twee jaar en je sluit deze af met een branchediploma. De restauratievakken volg je één
avond per week bij het GRC in Arnhem. 

Kosten
De prijs is nog nader te bepalen voor zowel de volledige MBO-4 opleiding als de brancheopleiding. Dit is exclusief de kosten voor excursies, maaltijden en andere extra’s. Bij de volledige MBO-4 opleiding betaal je daarnaast ook nog circa € 600,- schoolgeld per jaar en in totaal € 150,- boekengeld voor twee jaar.

Diplomering
Bij goed gevolg van het volledige vakkenpakket krijg je een diploma op MBO-4 niveau. 

Wil je weten wat anderen van de eerdere opleiding vonden?: Klik hier voor de korte video.

Wil je nog wat meer weten? Neem een kijkje op: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/specialist-restauratie-timmeren-metselen

Je kunt ook mailen of bellen naar John van den heuvel.  e-mail: j.vandenheuvel@erfgoedopleidingen.nl /  tel nr. 06-122 65761

Folder downloaden
 

DIRECT INSCHRIJVEN?:    

Inschrijven Timmeren: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/inschrijven-specialist-restauratie-timmeren

Inschrijven Metselen: https://www.erfgoedopleidingen.nl/nce-opleidingen/inschrijven-specialist-restauratie-metselen